Vragen?

Alle steun, hulp en vragen zijn welkom hier:  info@onderbovennemen.be

Lees eventueel hier een interview met initiatiefnemer (Raf Schoenmaekers)

Vraag en aanbod

(enkele veelgestelde vragen)
Wat is de kiem van dit initiatief?
De instanties die in de media aan bod komen omdat zij naar eigen zeggen de stem van de ondernemers (groot en klein) vertolken en vertegenwoordingen, enkel voor een bepaald type ondernemer spreken en daarmee de heersende polarisatie in de hand werken. Het spreekt voor zich dat ik mij als ondernemer niet vertegenwoordigd voel door deze belangenorganisaties.

Is dit een politiek initiatief?
Dit initiatief heeft geen politiek banden, geen politieke voorkeuren. Als we politici of hun partij aanhalen is dit niet omdat we eenduidig achter hun partij of partijprogramma staan, maar omwille van wat in het aangehaalde artikel of opinie aan bod komt.
Anderzijds zou het naïef zijn in deze context te ontkennen “van waar de wind waait”. Dit alles echter zonder exclusieven, en in alle openheid.

Is dit een 1-persoonsinitiatief?
Dit was een initiatief van enkel mezelf, maar ondertussen heeft dit initiatief de rechtstreekse steun van tientallen ondernemers en ook de sympathie van enkele honderden op Facebook enTwitter.
Ik heb ook goeie redenen om voorlopig nog enkel in mijn eigen naam te tekenen, maar zal de (vroege) steun van iedereen nooit vergeten en ten gepaste tijde kenbaar maken… samen met hen.

Waarom de expliciete referentie naar Hart Boven Hard (logo)?
Bij het opstarten van dit initiatief klopte dit: inhoudelijk en visueel (inclusief de onder/boven).
Niets houdt ons tegen op termijn een aparte, eigen identiteit uit te bouwen… maar tot op heden klopt de referentie nog steeds.

Is dit een initiatief omdat u zich als (kleine) ondernemer ook getroffen weet door het beleid?
Neen, op het einde van het jaar kom ik er mogelijk zelfs beter uit. Dit is echter niet zo voor vele anderen, de komende generaties, en zeker niet voor zij die reeds zwak staan of stonden (waaronder ook zelfstandigen en ondernemers).
Mijn zorg ligt in het feit dat ik denk dat een regering een richting moet aangeven… op lange termijn: sociaal, ecologisch, naar onderwijs toe en cultureel. Ik geloof niet in de aangegeven marsrichting (met bijhorende besparingen).

Steunen, helpen, meer informatie?
info@onderbovennemen.be