Al Minara

Al Minara heeft een vrouwenwerking actief over gans Vlaanderen met hoofdzetel in het Gentse. Naast opleiding, vorming en toeleiding naar verschillende diensten, biedt de vzw ook hulp aan mensen in nood.

Ooievaarstraat 51, 9000 Gent
info@alminara.be
0494 42 25 52

Caritas International

Caritas International zoekt vrijwilligers om vluchtelingen en asielzoekers te begeleiden tijdens hun integratie in hun lokale gemeente of stad. Je helpt de nieuwkomers wegwijs maken.

www.caritas-int.be

CAW Oost-Vlaanderen

CAW Oost-Vlaanderen zoekt vrijwilligers (18+) die als buddy’s erkende vluchtelingen woon-en/of wegwijs maken. Vluchtelingen staan voor de grote uitdaging om een nieuw leven op te bouwen. Als buddy sta je een vluchteling bij in zijn zoektocht om zich opnieuw thuis te voelen. We willen vluchtelingen versterken in het maken van eigen keuzes en daarbij kan jij een actieve rol spelen. Word buddy en maak het verschil!

0499 88 67 50  (Caroline De Baere)
carolinedebaere@cawoostvlaanderen.be

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

De Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid is verantwoordelijk voor  het Stedelijk Opvanginitiatief. De dienst zoekt vrijwilligers voor taalles, huiswerkbegeleiding, tolk- en vertaalwerk, vrijetijdsbesteding, individuele begeleiding, …

asiel.vluchtelingenbeleid@stad.gent
09 267 85 00

Dienst Voogdij

Je kan voogd worden van een niet begeleide minderjarige op de vlucht. De Dienst Voogdij van de FOD Justitie is steeds op zoek naar voogden die de jongere (die hier alleen staat!) helpen op zijn tocht door de maatschappij en het leven.

info@just.fgov.be
02 542 65 11

Dienst Wonen

De woonwinkels geven gratis info en advies op maat over private huisvesting, sociaal huren, de huurwetgeving en woonkwaliteit.

De woonwinkel is er voor iedereen met een woonvraag.

Opgelet: wij gaan niet mee op zoek naar een woning of hebben zelf geen woningen ter beschikking. Bel het algemeen nummer en informeer naar de woonwinkel in jouw buurt.

www.stad.gent/wonen
09 266 76 40

Dine With Us

 

Dine With Us koppelt Gentenaars met nieuwkomers om hen thuis te ontvangen voor een etentje en een gezellige babbel. Het doel? Elkaars verhalen leren kennen en elkaars sociaal netwerk verruimen!

Schrijf je in als nieuwkomer of als Gentenaar. Dine With Us neemt telefonisch contact met je op en zorgt voor een boeiende ontmoeting.

dinewithus.be
www.facebook.com/DineWithUsBe
0477 45 41 77 (WhatsApp of sms)

Dzjambo

Heb je zin om nieuwe Gentenaars uit andere culturen op een spontane manier te leren kennen? Dan ben je van harte welkom in onze interculturele ontmoetingsgroep Dzjambo. In kleine groepjes leren we samen Turks koken, bezoeken we een museum of maken we een wandeling in de Bourgoyen. Zo ontstaan op een ongedwongen manier boeiende gesprekken en fijne contacten. De maandelijkse ontmoetingen staan garant voor gezelligheid en interessante activiteiten die je steeds zelf kunt kiezen..

www.dzjambo.be
www.facebook.com/groups/dzjambo

Hand-in-Hand

Hand-in-Hand is een pluralistische groep van vrijwilligers die ondersteuning bieden aan vluchtelingen, asielzoekers, mensen-zonder-papieren en nieuwkomers. Zij bieden individuele ondersteuning, helpen bij de zoektocht naar een woning, bieden vrijetijdsactiviteiten, …

handinhand-gent@telenet.be
09 233.11.78
0498 08.68.36

Een Hart voor Vluchtelingen

Een Hart voor Vluchtelingen Gent is een vereniging die zich momenteel actief inzet voor vluchtelingen door het inzamelen, sorteren en bedelen van hulpgoederen. In de nabije toekomst willen ze ook ontmoetingsmomenten en leuke activiteiten organiseren voor de vluchtelingen in Gent en omstreken. Van daaruit willen ze vluchtelingen ook individueel ondersteunen en begeleiden, bijvoorbeeld door hen wegwijs te maken naar Nederlandse les, een sportclub,… Om dit te realiseren zijn ze op zoek naar vrijwilligers.

www.facebook.com/eenhartvoorvluchtelingen
eenhartvoorvluchtelingen@gmail.com
0487 266 336

Helpdesk Kinderen op de Vlucht, OCMW Gent

Bij deze helpdesk kan je terecht voor advies bij concrete vragen over de geestelijke gezondheid en functioneren van kinderen op de vlucht.

Alle mensen, organisaties en professionele hulpverleners uit regio Gent die via hun werk in contact komen met kinderen op de vlucht kunnen een beroep doen op deze helpdesk.

We zoeken samen naar een antwoord op je vragen over het psychisch welbevinden van kinderen op de vlucht:

kinderenopdevlucht@ocmw.gent

Helping Hands Belgium

Helping Hands Belgium Vzw is een Gents burgerinitiatief dat noodhulp  (inzameling voedsel, materiaal en kledij) organiseert voor vluchtelingen.

www.facebook.com/hhbelgium
0488 81 82 29

Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor

Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor biedt nachtopvang aan daklozen en vluchtelingen en doet beroep op vrijwilligers die zich een aantal uur per week willen vrijmaken voor mensen in nood.

Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor heeft een inloopcentrum met gratis douche mogelijkheden, een sociaal eethuis (goedkope voeding), gratis kleding, lessen Nederlands voor anderstalige  nieuwkomers, een begeleid wonen en een acute nachtopvang (deze in samenwerking met onze Gentse Partners).

www.huizetriest.be
0473 756704 (algemeen nummer - Werner Van de Weghe)
0476 031587 (sociale dienst - Drik Durant)

IN-Gent

IN-Gent vzw is de fusie van 3 organisaties die zich al jaar en dag inspannen voor een open en solidaire samenleving die positief omgaat met etnisch-culturele diversiteit, migratie en de gevolgen ervan.

www.in-gent.be
info@in-gent.be
09 224 17 18

Inloopteam

Het Inloopteam biedt laagdrempelige opvoedingsondersteuning aan kwetsbare ouders met kinderen tussen 0 en 6 jaar en zwangere gezinnen in de wijken Brugse Poort, Bloemekenswijk en Rabot.

We ondersteunen de gezinnen d.m.v. laagdrempelig onthaal, groepswerk (bv: Nederlands oefenen), spel en ontmoeting en individuele begeleiding.

Regelmatig organiseren wij ook uitstappen en tweedehands kleertjesverkoop. Voor al onze activiteiten zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor de kinderopvang tijdens het groepswerk en om kleren te sorteren.

Inloopteam.gent@kindenpreventie.be
www.kindenpreventie.be/onze-werking/inloopteams
09 217 02 96

JES stadslabo

Je bent jong en je wilt wat! Heb je zin, tijd en veel energie om met jongeren aan de slag te gaan en ervaring op te doen in het jeugdwerk? Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken!

Samen met een enthousiast team van vrijwilligers zorgen we voor een uniek aanbod op maat van kinderen en jongeren in een multiculturele stad als Gent. Van een spannend mountainbike- of klimparcours, een cursus mee begeleiden, een kunstenwedstrijd, multimediaworkshops, of logistieke ondersteuning.

Wij bieden jou als jongere de kans om als vrijwilliger deze activiteiten (groepen/individuen) te begeleiden of als organisatorische kracht achter de schermen van events mee te draaien.

www.jes.be
www.facebook.com/JesGent
gent@jes.be
09 233 88 05

 

Kompanjon vzw

Hogeschoolstudenten van allerlei opleidingen geven wekelijks studie- en opvoedingsondersteuning aan huis, bij kwetsbare gezinnen met kinderen van 5 tot en met 15 jaar. We helpen die kinderen met het huiswerk maken, maar spelen ook spelletjes met hen, we lezen voor, we gaan samen op stap naar bibliotheken, spelotheken. We kijken naar wat de kinderen doen in hun vrije tijd en helpen eventueel mee zoeken naar sportclubs of andere buurtorganisaties.  We werken ook met de ouder/ouders uit dat gezin. We geven ze informatie over het onderwijs, we stimuleren een positief contact met school. We luisteren eigenlijk naar alle vragen die de ouders hebben: het zoeken van een crèche, het beginnen aan een taalcursus, …

www.kompanjon.be
info@kompanjon.be
0491 64.81.18

Krasdiensten

Krasdiensten overkoepelen diverse organisaties die rond armoedebestrijding werken, waaronder De Tinten en de Werkgroep Vluchtelingen Gent,  een pluralistische groep vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen en mensen zonder papieren. Zij bieden begeleiding en ondersteuning bij procedures, wanneer er nood is aan medische hulp, huisvesting, werkgelegenheid, … Daarnaast organiseert de Werkgroep Vluchtelingen een voedsel- en broodrondem, ziekenbezoeken, een jongerenwerking, …

www.vluchtelingen-gent.be
www.krasgent.be

Minor-Ndako

Je kan steunfiguur worden voor een niet-begeleide minderjarige of jongere vluchteling. Minor-Ndako voorziet in de opvang en begeleiding van deze jongeren en biedt ook extra ondersteuning via een steungezin of steunfiguur. Een steungezin kan samen met de jongere een uitstap of andere activiteit ondernemen, samen koken en eten, corresponderen, …

www.minor-ndako.be
steunfiguren@minor-ndako.be

De Olijfboom

Je kunt met goederen als kledij, speelgoed, schoolmateriaal, huisraad, … terecht in De Olijfboom. Op doorverwijzing van het OCMW, CAW, lokale opvangcentra en andere sociale instanties kunnen starters, nieuwkomers en kwetsbare Gentenaars hier terecht voor startershulp. Niet alleen goederen zijn welkom, maar ook vrijwillige handen om de winkel te runnen, goederen te sorteren of te vervoeren.

Forelstraat 37, Gent
(dinsdag 9u-11u, donderdag 11u-16u, zaterdag 14u-18u)
www.eenhartvoorvluchtelingen.be
www.facebook.com/eenhartvoorvluchtelingen
0487/266.336

Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Je kan een gezin op de vlucht opvangen voor een beperkte tijd (tot zes maanden) of een niet-begeleide minderjarige vluchteling in huis nemen voor een langere periode (meer dan een jaar). Er bestaat ook de mogelijkheid om weekendopvang te bieden voor niet begeleide minderjarigen die in een begeleidingstehuis verblijven. Pleegzorg Oost-Vlaanderen omkadert en begeleidt deze opvang.

www.pleegzorgvlaanderen.be
karl.brabants@pleegzorgoostvlaanderen.be
09 223 90 99

Reddie Teddy Inloopteam

Het Inloopteam staat in voor opvoedingsondersteuning van gezinnen met jonge kinderen tot 6 jaar. Ook tijdens je zwangerschap... staan we klaar met advies.

Regelmatig organiseren we activiteiten voor ouders en kinderen: onthaal, spel & ontmoeting, moedergroepen, groente- en fruitpapconsultaties, uitstappen, informatiesessies over de kleuterschool, naaiatelier, Nederlands oefenen, ...

facebook.com/InloopteamReddieTeddy
inloopteam.bmovl@bondmoyson.be
09 268 41 10

Samenlevingsopbouw Gent

Samenlevingsopbouw Gent bestrijdt sociale achterstelling, armoede en uitsluiting. We komen op voor een samenleving waarin mensen samen vorm kunnen geven aan hun leefomgeving. Onze projectwerkingen staan voor iedereen open, maar in bijzonder richten we ons op  maatschappelijk kwetsbare groepen.  Onze projecten bieden onthaal en de gelegenheid een netwerk uit te bouwen. Doorheen deze projecten werken we aan  thema’s als wonen, arbeid en maatschappelijke dienstverlening. We willen werken aan langdurige oplossingen voor gezamenlijke maatschappelijke problemen. Dit doen we niet alleen, maar samen met deelnemers en vrijwilligers, met partnerorganisaties en beleidsverantwoordelijken.

www.samenlevingsopbouwgent.be
www.facebook.com/samenlevingsopbouwgent
09 223 95 15

De Sloep

Vzw De Sloep is een open huis voor ouders met jonge kinderen uit de wijken Muide - Meulestede, Sluizeken - Tolhuis - Ham, Dampoort en Sint - Amandsberg. Via een laagdrempelig onthaal en ervarings- en procesgericht groepswerk biedt het team van De Sloep ondersteuning aan gezinnen van diverse afkomst.

www.desloep.be
openhuis@desloep.be
09 234 38 58

Sportaround

vzw Sportaround heeft als missie om sportmogelijkheden voor iedereen te bieden.

Ons vrijwilligersteam probeert door middel van sport mensen samen te laten bewegen, waarden en normen mee te geven en vooral te werken aan sociale integratie. Momenteel organiseren we in Gent naschoolse sport (Sportsnacks) op 28 scholen, omnisportclubs en pleintjesvoetbal in verschillende buurten. We hebben ook een breed netwerk van sportorganisaties en werken heel graag mee aan nieuwe initiatieven. Mensen met enige sportervaring en vooral heel veel enthousiasme ontvangen wij met open armen om samen met ons sportactiviteiten te begeleiden.

www.sportaround.be
info@sportaround.be
0496/90.55.34 (Bert Misplon)

Uilenspel

Vzw Uilenspel wil de ontwikkelingskansen van maatschappelijk kwetsbare kinderen bevorderen. Vrijwilligers maken zich een uurtje per week vrij om langs te gaan bij een gezin uit hun buurt. Ze helpen jonge kinderen (5-8 jaar) op een speelse manier met het oefenen van schoolse vaardigheden om zo hun zelfvertrouwen te laten groeien. Ook de ouders worden betrokken bij de ruimere schoolse context of geholpen bij vragen rond andere zaken. Er is ruimte voor ontmoeting en toeleiding naar buurtactiviteiten, vrijetijdsbesteding en dienstverlening. De vrijwilligers krijgen veel materiële ondersteuning en persoonlijke coaching vanuit de organisatie en kunnen met veel andere buurtbewoners in contact komen.

www.uilenspel.be
info@uilenspel.be
09 351 51 15

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die de belangen van de vluchteling en asielzoeker verdedigt. Zij doen beroep op vrijwilligers, maar ook financiële giften zijn zeer welkom.

Verder zijn zij ook op zoek naar huiseigenaars die een volledige woning of appartement willen verhuren aan hun partnerorganisaties of aan vluchtelingen die hun procedure positief afgerond hebben.

www.vluchtelingenwerk.be

Victoria Deluxe

Sociaal-artistieke werkplaats Victoria Deluxe organiseert noodhulp aan de vluchtelingen in de kampen rond Calais onder de noemer ‘We gaan naar Calais en nemen mee’. Ze zamelen spullen in en zorgen voor transport naar en bedeling in Calais. De bedeling gebeurt in overleg met de lokale organisaties die ter plekke actief zijn.

info@victoriadeluxe.be
09 324.80.26

Vriendschap Zonder Grenzen

Vriendschap Zonder Grenzen organiseert noodhulp voor mensen op de vlucht en werkt rond solidariteit met vluchtelingen.

vriendschapzondergrenzen@gmail.com

Werkgroep Vluchtelingen Gent

De Werkgroep Vluchtelingen zet zich in voor een menswaardig bestaan voor vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren en streeft naar wederzijds begrip en aktieve aanvaarding van vluchtelingen en mensen zonder wettige verblijfspapieren met de lokale bevolking.

Bezoek de website voor een volledig overzicht.

vluchtelingen-gent.be

 

 

 

 

 

 

 

 

Woning ter beschikking stellen

 

 

Woning zoeken

 

 

 

Woning informatie

 

 

 

Nederlands
oefenen

 

 

Tolken en vertalen

Onthaal

 

 

 

Individuele steun en begeleiding, meter- en peterschap

 

Ontmoeting

 

 

 

Pleegzorg

 

Huiswerk

begeleiding

 

 

IT-ondersteuning

 

 

 

Vrijetijds

activiteiten

 

 

Voogdij

 

Voedsel

ondersteuning

 

 

Materiaal

inzamelen

 

 

Sorteren

materiaal

 

 

Vervoer

 

ROL VRIJWILLIGERS

MET BETREKKING TOT VLUCHTELINGEN
EN ANDERE KWETSBARE GROEPEN

Wil je als organisatie ook toegevoegd worden?

Stuur aanpassingen en aanvullingen naar patrick.verheye@stad.gent